Sommerudflugt
Mere om vores sommerudflugt 2018 er på vej.

 

Som allerede meddelt, så finder sommerudflugten sted lørdag, den 16. september. Hvor vi mødes kl. 10.00 ved Mekanisk Mueseum, Lundtoftvej 6A, 6340 Kruså. Efter besøget spiser vi vores medbragte madder, og kører så til Frøslevlejren.

Hvem kan/vil byde ind med en kage, som vi kan nyde med den medbragte kaffe/te efter rundgangen.

Venligst meddel deltagelsen, enten den 07. eller senest den 14 September 2017.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Sommerudflugten gennemfører vi i år, lørdag, d. 16. september, hvor vi kører til Teknisk Museum og efterfølgende til Frøslevlejeren, hvor vi spiser vores medbragte frokost og efterfølgende besøg af Frøslev Museum.

Referat af udflugten i 2016: 

Vi var 12 voksne og 2 børn som deltog, hvor vi fik mange indtryk fra teglværksreaditioner/-arbejdsgang helt tilbage fra “tidernes morgen”. Derfra kørte vi til Gråsten Slot, hvor vi gik rundt i den store og meget velholdte have omkring slottet. Fantastisk mange forskellige blomster og andre planter. Vejret var med os, så kaffen med kage(-erne) blev indtaget i solskinnet på trappen ned til søen. Alt i alt en meget vellykket dag.