Kontingenter for kalenderår 2018:

Voknse                                kr. 275,-

Børn indtil 15 år                 kr.   75,-

Passive                               kr.   50,-

 

Sydbank

Reg 8065 Kontonr. 1009252