Velkommen hos Hopla-Bov H I

Foreningen startede i 1982 som en handicapidrætsforening. Dengang fandtes der ikke mange tilbud, der havde aktiviteter for handicappede personer. Bov Kommune bad os, dengang Bov Svømmeklub, om at starte en afdeling med dette formål og “HOPLA-BOV Handicap Idræt” blev grundlagt. Vi startede med svømning og boccia og havde mange medlemmer. Få år senere blev HOPLA-BOV H I en selvstændig forening. På grund af manglende tilslutning måtte vi desværre sidenhen stoppe med bocciaspillet.

I vores vedtægter står, at handicappede har fortrinsret, men at andre voksne også kan være medlem. Foreningens sammensætning har ændret sig således, at der i dag kun er få medlemmer med et handicap og at de fleste er i aldersgruppen 50+.